> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ДИСКУСИЯ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ДИСКУСИЯ

22.01.2014

 

ПОКАНА
за участие във ДИСКУСИЯ


Уважаеми служители на общинска администрация Смолян, граждани, представители на неправителствения сектор и бизнес, колеги,


Във връзка с проект „Добро управление на община Смолян“ за „Извършване на функционален анализ в община Смолян чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 12-11-25/06.11.2012 г., по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

и от името на Община Смолян и Българска консултантска организация ЕООД,

Имаме удоволствието да ви поканим да участвате в ДИСКУСИЯ,
която ще се проведе на 24 януари 2014г. от 10.30 часа
в зала 247 на Община Смолян


Общата цел на проекта за извършване на функционален анализ на Общинска администрация Смолян е „Подобряване на ефективността на Община Смолян чрез стимулиране на организационното развитие на административните структури в общината”.

             Темите, които ще бъдат дискутирани, са както следва:

Тема 1: Кратко представяне на същността на функционалния анализ и представяне на междинни резултати, изводи и предложения, свързани с част "Релевантност" във Функционалния анализ на община Смолян.
Тема 2: Конкретни предложения свързани с анализите и препоръките, касаещи оптимизацията на административната структура на общината.

Вашето участие и мнение са от съществено значение за провеждането на функционалния анализ на община Смолян и постигането на целите на проекта!

В случай, че Ви е необходима допълнителна информация, моля не се колебайте да се свържете с нас!


Лица за контакт: 
г-жа Ася Бъчварова, БКО ЕООД, ел. поща: [email protected], телефон 02 962 56 23.
г-жа Мария Боготлиева, гл. експерт в Община Смолян и координатор проект - ел. поща:[email protected], телефон 0301 67622, стая 229.

Моля да потвърдите вашето участие:
На ел. поща: [email protected][email protected],
На телефони: 02/ 962 56 23, 0301/ 67622.
В стая 229 на общинска администрация - Смолян.