> Начало > Младежки дейности > МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 2024 г.

 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2024

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИ  

 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 2021 - 2022 г.

 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2021

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИ 


РЕГИСТЪР НА МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ НА ОРГАНИЗАЦИИ С ДЕЙНОСТ В СФЕРАТА НА МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ - ПРИЛОЖЕНИЕ №1

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА ПО НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ НА ОРГАНИЗАЦИИ С ДЕЙНОСТ В СФЕРАТА НА МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ - ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ ПО НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ НА ОРГАНИЗАЦИИ С ДЕЙНОСТ В СФЕРАТА НА МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ - ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ПО НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ НА ОРГАНИЗАЦИИ С ДЕЙНОСТ В СФЕРАТА НА МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ - ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ИСКАНЕ ЗА ФИНАЛНО ПЛАЩАНЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ №5

ИСКАНЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ №6

НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ФИНАНСИРАНЕ / СЪФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ НА ОРГАНИЗАЦИИ С ДЕЙНОСТ В СФЕРАТА НА МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА

 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 2020 - 2021 г.

 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2021

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФОНДА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2020 г.

Приложение №1 - Дейности

 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 2014 - 2017 г.

 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2017 г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2016 г.

ДЕСЕТ ПРОЕКТА НА ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТЕЩИ В СФЕРАТА НА МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ, ПОЛУЧИХА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОБЩИНА СМОЛЯН

СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2014 г. – 2020 г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2015 г.