> Начало > Обществени поръчки > Ремонт на общински училища

Ремонт на общински училища

22.08.2008

 Ремонт на общински училища в структурата на Община Смолян по модул „Оптимизиране на училищната мрежа” по програма на Министерство на финансите.

  1. Документация
  2. Количествена сметка
  3. КС Арда
  4. Р Е Ш Е Н И Е
  5. ОБЯВЛЕНИЕ
  6. КС Смилян