> Начало > Обществени поръчки > Модернизация на образователни институции

Модернизация на образователни институции

10.09.2008
Откриване на обществена поръчка за модернизация на образователни институции чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност.
  1. Обявление
  2. Решение
  3. Приложение2-Количествена сметка
  4. Приложение1
  5. Документация
  6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА