> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

18.11.2013

ОБЩИНА СМОЛЯН

Публично обсъждане на проектобюджета за 2014 година

На основание чл. 84, ал. 1 и 2, от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на чл. 12 и чл. 28, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Кметът на Общината предоставя за публично обсъждане проектобюджета на общината за 2014 година.
Материалите са на разположение от 18.11.2013 година, всеки работен ден между 9 и 17 часа в зала 202 на общинска администрация.
Публичното обсъждане на проектобюджета за 2014 година на община Смолян, ще се състои на 05.12.2013 година от 17 часа в зала 247 на общинска администрация.

 

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ - ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ 2014

  • Приходи и разходи за делегираните от държавата дейности
  • Бюджетна рамка 2014 година
  • Средства за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование , определени по единни разходни страндарти за 2014 година
  • Разпределение на средствата на делегираните от държавата средства в детските градини

 

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2014

  • Проектобюджет местни дейности 2014
  • Разчет на капиталовите разходи на Община Смолян за 2014 година