> Начало > Обяви и съобщения > ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.37И, АЛ. 10 ОТ ЗСПЗЗ И ЧЛ.100, АЛ.8 ОТ ППЗСПЗЗ

ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.37И, АЛ. 10 ОТ ЗСПЗЗ И ЧЛ.100, АЛ.8 ОТ ППЗСПЗЗ

10.07.2024

PDF Файл - Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2024-2025 г. на територията на област Смолян изготвен съгласно чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.8 от ППЗСПЗЗ.