> Начало > Обяви и съобщения > ПУБЛИЧEН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ПУБЛИЧEН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

10.07.2024

 

 

ОБЩИНА СМОЛЯН

 

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 21 ал. 1, чл. 26, ал. 1, чл. 27 и чл. 68, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №187/25.04.2024 г., Решение №188/25.04.2024 г., Решение № 155/28.03.2024 г., Решение №205/30.05.2024г., Решение №203/30.05.2024 г. и Решение №204/ 30.05.2024 г. на Общински съвет – Смолян 

 

ОБЯВЯВА

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

С пълния текст на Обявата можете да се запознаете в прикачения PDF файл