> Начало > Обяви и съобщения > ПУБЛИЧEН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ПУБЛИЧEН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

17.06.2024

   

ОБЩИНА СМОЛЯН

 

На основание чл. 35, ал.1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.44, ал.1 и чл. 68, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решения №160/28.03.2024г. на Общински съвет Смолян

ОБЯВЯВА

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

С пълния текст на Обявата можете да се запознаете в прикачения PDF файл