> Начало > Обяви и съобщения > ПУБЛИЧEН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ПУБЛИЧEН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

12.06.2024

   

ОБЩИНА СМОЛЯН

 

На основание чл. 14 ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.21 ал.1, чл.26 ал.1, чл.27 и  чл. 68 ал.1 т.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 196 /25.04.2024 г., Решение № 186 /25.04.2024 г., Решение № 187/25.04.2024 г., и Решение №188/25.04.2024 г., Решение № 67/09.02.2024 г. и Решение № 155/28.03.2024 г.  на Общински съвет – Смолян 

ОБЯВЯВА

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

С пълния текст на Обявата можете да се запознаете в прикачения PDF файл