> Начало > Одитен комитет > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

31.05.2024

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на процедура за подбор на външни членове на одитния комитет на Община Смолян


ОБЩИНА СМОЛЯН - гр. Смолян, бул. България 12, тел. 0301/ 62662,
на основание чл. 5 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор във връзка с чл. 18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор


ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА
за подбор на външни членове на одитния комитет на Община Смолян


PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ

WORD Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №1