> Начало > Обяви и съобщения > СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ

23.05.2024

 

С П И С Ъ К

НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ ПО ОБЯВЕНИЯ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
СЪТРУДНИК „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“


След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения прием на документи за заемане на длъжността Сътрудник „Социални дейности“ – 1 щ. бр.

Допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

1. Стоян А. Стоянов
2. Моника Х. Мутенова

Недопуснати до явяване на интервю няма.

Допуснатите кандидати следва да се явят на интервю на 27.05.2024 г. от 10.00 часа в зала 247, ет.2 в сградата на Община Смолян.


МОМЧИЛ НИКОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ