> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА ФОКУС ГРУПА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОКАНА ЗА ФОКУС ГРУПА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА СМОЛЯН

05.06.2013

 

ПОКАНА
за фокус група с
представители на неправителствени организации в община Смолян


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на договор „Проучвания и анализ на икономическите и социални характеристики в Община Смолян, изследване на опита и добри практики на друга държава - членка на ЕС и оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013 г.“,
Обединение „ВИЗИЯ ЗА СМОЛЯН“ и Общинска администрация Смолян ви канят да вземете участие във фокус група на 10 юни 2013г. (понеделник) от 10.30 часа, гр. Смолян, Сесийна зала на Община Смолян.
Целта на дискусията е да проучи Вашето мнение и оценка по отношение на:
„Идентифициране на основните проблеми при изпълнението на настоящия общински план за развитие и актуализиране на бъдещите стратегически приоритети за развитие”.

Приложено изпращаме програма на фокус групата.

Моля, потвърдете вашето участие на:
Венцислава Чепишева, Координатор проект
Тел.: 02 491 83 97, 0876 408 565,  [email protected]
 

Ценим вашето мнение и ви очакваме!

 

/П/                                                        /П/
Николай Мелемов                              Веселина Колешева-Димитрова
Кмет на Община Смолян                   Председател на ДЗЗД „Визия за Смолян”

 

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”

ПОКАНА

ПРОГРАМА