ЗАПОВЕД №РД-0532 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

30.04.2024

ЗАПОВЕД №РД-0532 за определяне на места за поставяне на плакати, обръщения и други предизборни агитационни материали на кандидати, политически партии, коалиции и инициативни комитети за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 г., съгласно Приложение № 1 - за град Смолян и Приложение № 2 - за населените места в община Смолян.