ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

26.04.2024

 

Предварителните избирателни списъци – част І за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и предварителните избирателни списъци за изборите за народни представители на 09.06.2024 г.

(чл. 42, ал. 1 ИК)

 

 

НОМЕР НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

НАСЕЛЕНО МЯСТО

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯТА

Избирателни списъци – Част І в изборите за ЕП

Избирателни списъци в изборите за НС

22 31 00 001

 

гр. Смолян

Общежитие, ул. „Възход” № 7

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 002

гр. Смолян

Офис на ЗЕА – ПРИНТ ООД, ІІ-ри етаж, ул. „Величко Профиров“ № 2

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 003

гр. Смолян

Общностен център в двора на филиал „Снежанка” към Детска градина „Зорница”, ул. „Христо Христов” № 31

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 004

гр. Смолян

(Езерово)

Клуб в квартала, ул. „Пол Люкас” № 2

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 005

 

гр. Смолян

 

ОУ „Юрий Гагарин”,  ул. „Георги Кирков” № 10

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 006

 

гр. Смолян

 

Областно пътно управление – Смолян, І-ви етаж, стая № 104, бул. „България” № 79

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 007

 

гр. Смолян

 

Стол в ТПК „Първи май”, бул. „България” № 75

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 008

гр. Смолян

 

Читалище „Христо Ботев - 1871”, бул. „България” № 80

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 009

 

гр. Смолян

 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, бул. „България” № 59

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 010

 

гр. Смолян

 

Спортна зала – І-ви етаж (малък салон), ул. „Димитър Благоев” № 22

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 011

 

гр. Смолян

 

Спортна зала – І-ви етаж, ул. „Димитър Благоев” № 22

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 012

гр. Смолян

Изложбена зала „Петър Стайков”, бул. „България” № 43

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 013

гр. Смолян

Филиал към Детска градина „Буратино“ (яслена група), ул. „Спартак” № 9

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 014

 

гр. Смолян

 

Физико-технологичен факултет към    ПУ „Паисий Хилендарски“ - Пловдив, І-ви етаж, стая № 105, ул. „Полк. Дичо Петров” № 28

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 015

 

гр. Смолян

 

ПГИ „Карл Маркс” (главен  вход  вдясно), ул. „Елица” № 1

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 016

 

гр. Смолян

 

Общински информационен център (Младежки дом), бул. „България” № 5

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 017

 

гр. Смолян

 

Общинска заседателна зала (западна фасада), бул. „България” № 12

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 018  

гр. Смолян

СУ „Отец Паисий”, ул. „Полк. Дичо Петров” № 1

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 019  

 

гр. Смолян

 

Обреден дом (ритуална зала), бул. „България” № 10

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 020   

гр. Смолян

ВСУ „Черноризец Храбър” (зала № 13), ул. „Перелик” № 2

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 021  

гр. Смолян (Райково)

 

„Център за обучение, подкрепа на предприемачеството и трансгранични инициативи“ - фоайе на І-ви етаж  (Алибеев конак), ул. „Шипка” № 7

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 022  

гр. Смолян (Райково)

Детска градина „Родопчанче”,  ул. „Митко Палаузов” № 1

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 023

гр. Смолян (Райково)

Клуб – Кетевска махала, ул. „Шипка” № 22

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 024  

гр. Смолян (Райково)

ОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, ул. „Тунджа” № 18

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 025  

 

гр. Смолян (Райково)

Снек-бар „Роби“, ул. „Изворна” № 13

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 026 

 

гр. Смолян (Райково)

Бивш ресторант в хотел „Крис” - І –ви етаж,ул. „Родопи“ № 102

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31  00 027  

 

гр. Смолян (Райково)

Читалище „Орфееви гори – 1870”, ул. „Гимназиална” № 1

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 028  

гр. Смолян (Райково)

с. Габрица

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи – Регионална дирекция Смолян, ул. „Коста Аврамиков” № 31

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 029  

 

гр. Смолян

(Устово)

Читалище „Кирил Маджаров - 1866”, ул. „Медникарска” № 1

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 030  

 

гр. Смолян

(Устово)

ОУ „Стою Шишков”, Ресурсен кабинет № 1, І-ви етаж, ученически вход, ул. „Кирил  Маджаров” № 7

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 031   

 

гр. Смолян

(Устово)

ОУ „Стою Шишков”, Ресурсен кабинет № 3, І-ви етаж, ученически вход, ул. „Кирил  Маджаров” № 7

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 032   

 

гр. Смолян

(Устово)

Стол на СПГТС „Никола Й. Вапцаров” (бивш  военен клуб), ул. „Братан  Шукеров” № 5

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 033   

 

гр. Смолян

(Устово)

СПГТС „Никола Й. Вапцаров”, Ресурсен център, ул. „Братан Шукеров” № 19

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 034  

 

гр. Смолян

(Устово)

Ученическо общежитие –ж. к. „Петровица”, ул. „Братан  Шукеров” № 25

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 035  

 

гр. Смолян

(Горно Влахово)

Заведение в квартала, ул. „Цар Симеон” № 35

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 036  

гр. Смолян

 

Детска градина „Веселушко“ (ІІ-ра група), ул. „Д-р Петър Берон“ № 8

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 037  

гр. Смолян

ЦПЛР - Ученическо общежитие  „Васил Димитров” – бивш стол, ул. „Полк. Дичо Петров” № 30

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 038  

гр. Смолян

(Устово)

Ученическо общежитие – ж. к. Петровица, ул. „Бр. Шукеров“ № 25

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 039    

гр. Смолян

ПГИ „Карл Маркс” (главен вход вляво), ул. „Елица” № 1

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 040     

гр. Смолян

Клуб на пенсионера,      бул. „България” № 37

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 041  

с. Влахово

Клуб

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 042  

с. Дунево

Кметство (сградата на ГД ПБЗН – МВР София)

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 043  

с. Левочево

с. Писаница

с. Хасовица

Бившето училище – столовата, І-ви етаж

 

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 044   

с. Бостина

Библиотека на читалище „Просвета - 1946”

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 045  

с. Соколовци

Бившето училище

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 046   

с. Момчиловци

Читалище „Светлина - 1925”, І-ви етаж, Туристически информационен център, ул. „Елица” № 7

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 047

с. Момчиловци

Кметството, ул. „Елица“ № 5

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 048   

с. Кутела

Читалище „Зора - 1956”

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 049   

с. Виево

Читалище „Искра - 1957”

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 050  

с. Славейно

Читалище „Съгласие - 1883”

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 051   

с. Петково

Клуб на хора с увреждания

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 052

с. Белев дол

Читалище „Светлина - 1982”

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 053    

с. Катраница

Бившето училище

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 054  

с. Тикале

Читалище „Светлина - 1958” – клуб

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 055  

с. Градът

Кметството

 

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 056  

с. Река

Кметството

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 057

с. Селище

Общинска административна сграда

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 058   

с. Требище

Кметството

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 059   

с. Търън

Кметството

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 060  

с. Еленска

Клуб

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 061  

с. Подвис

с. Остри Пазлак

 

Читалище „Момчил юнак – 1997”– клуб 

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 062                            

с. Лъка

Кметството

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 063   

с. Стража

Кметството

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 064   

с. Орешец

с. Кокорово

Читалище „Светлина”

 

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 065  

с. Ровина

с. Подвис, Читалище „Момчил юнак – 1997”– ритуална зала 

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 066  

 

с. Полковник Серафимово

с. Чучур

с. Фатово

Клуб на РВК „Орфей” - Смолян

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 067  

с. Стойките

с. Гращица

с. Водата

Кметството

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 068  

с. Чокманово

Читалище „Христо Ботев - 1892”

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 069    

с. Смилян

Читалище „Асен Златаров -1927”,

ул. „Бреза” № 18

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 070  

с. Смилян

Детска градина „Дъга” (бившата „Вела Пеева”), ул. „Девети септември” № 20

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 071

с. Вълчан

с. Змиево

Общинска административна сграда

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 072

с. Чеплетен

Читалище „Устрем”

 

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 073     

с. Кошница

с. Милково

Читалище „Братан Шукеров - 1959”

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 074  

с. Горово

с. Ельово

Бивша общинска административна сграда, собственост на Бистра Асенова

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 075   

с. Букаците

с. Липец

Общинска административна сграда

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 076  

с. Сивино

с. Люлка

с. Сърнино

Читалище „Иван Вазов - 1948”

 

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 077   

с. Горна Арда

с. Билянска

с. Средок

Общинска административна сграда

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 078  

с. Арда

с. Алиговска

с. Гоздевица

с. Гудевица

с. Речани

Читалище „Извор - 1920”

 

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 079

с. Бориково

с. Потока

с. Черешките

Общинска административна сграда

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 080

с. Могилица

с. Исьовци

Читалище „България - 1937”

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 081

с. Буката

Читалище „Никола Й. Вапцаров”

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 082

с. Кремене

с. Киселчово

с. Димово

с. Надарци

с. Попрелка

с. Черешово

с. Ухловица

с. Черешовска река

Хранителен магазин на РВК „Орфей” - Смолян

 

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 083

с. Турян

с. Пещера

Общинска административна сграда

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 084  

с. Мугла

с. Чамла

Кметството

 

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 085  

с. Гела

с. Заевите

с. Магарджица

Читалище „Съзнание - 1929”

 

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК

22 31 00 086  

с. Солища

с. Стикъл

Читалище „Наука”

 

 

СПИСЪК

 

 

СПИСЪК

 

22 31 00 087  

с. Широка лъка

с. Върбово

с. Кукувица

с. Сливово

Читалище „Екзарх Стефан І - 1872 ” – зала, ул. „Кап. Петко войвода” № 26

 

СПИСЪК

 

СПИСЪК