ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК)

 

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 09 ЮНИ 2024 Г.

 

За повече информация, посетете интернет страницата на Централна избирателна комисия ЦИК