> Начало > Обяви и съобщения > УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ В РИОСВ-СМОЛЯН С ВХ. № КПД-14-2/1//16.05.2013Г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ В РИОСВ-СМОЛЯН С ВХ. № КПД-14-2/1//16.05.2013Г.

15.05.2013

На основани чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение в РИОСВ-Смолян с вх. № КПД-14-2/1//16.05.2013г. а изграждане на газоразпределителна мрежа с декомпресираща станция 200/5 bar с ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Райков Сервиз”ООД, гр.Димитровград, ул.”Хан Аспарух” № 45, обл .Хасково с управител Румен Пеев.

ПДФ ИДЕЕН ПРОЕКТ