> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

28.03.2024

Изготвен е проект за нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, проектът на нормативния акт се представя на вниманието на заинтересованите лица, които в едномесечен срок от публикуването му, могат да депозират писмено предложения, да излагат мнения и препоръки по проекта на имейл [email protected] или на адрес: бул. „България“ № 12, п.к. 4700, Смолян, България, в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа в работни дни.


Вносител,
Временна комисия за изготвяне на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

PDF – Мотиви, доклад и предварителна оценка на въздействието към проект на нов Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
PDF – Проект за нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
PDF - Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации по проект на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.