> Начало > Обяви и съобщения > ПУБЛИЧEН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ПУБЛИЧEН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

25.03.2024

   

ОБЩИНА СМОЛЯН

На основание чл. 14 ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.27 и чл. 68 ал.1 т.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №92/29.02.2024 г. на Общински съвет – Смолян

ОБЯВЯВА

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

С пълния текст на Обявата можете да се запознаете в прикачения PDF файл