> Начало > Саниране на жилищни сгради > Удължава се срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жил

Удължава се срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“

05.03.2024

 

Удължава се срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“


Срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“ е удължен до 17:00 часа на 28 март 2024 г., като това е срокът, в който общините следва да подадат проектните предложение чрез ИСУН 2020.

Сдружения на собственици, които не са успели да кандидатстват за финансиране до момента, имат възможност да го направят до 20 март 2024 г., като подадат необходимите документи в Община Смолян.

В Община Смолян до момента са постъпили 10 проектни предложения за саниране на жилищни сгради по втората процедура за енергийното обновяване на жилищните сгради, които са подадени в ИСУН. Общата стойност на предвидените разходи е 9 588 311,87 лева.

Напомняме, че допустими са многофамилни жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., в които самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик.

Сдруженията на собствениците следва да осигурят като собствен принос 20% от необходимите средства за изпълнение на проектните предложения.

Целта на инвестициите, които ще бъдат направени, за да се изпълнят предписаните мерки за всяка одобрена по процедурата сграда, е да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия и клас на енергопотребление „В”. Те ще се доказват с изготвена от сертифициран енергиен одитор оценка, проведена след приключване на необходимите строително-монтажни работи. Затова обръщаме внимание, че всички получени средства ще подлежат на възстановяване, в случай че заложените индикатори за даден блок не бъдат постигнати.

Размерът на средствата от Националния план за възстановяване и устойчивост за Етап II е 282 470 400 лв. Заедно с необходимото задължително съфинансиране от над 70 млн. лв. общият размер на разходите, които могат да бъдат финансирани, ще достигне 353 млн. лв.

 

Линк към публикация на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за удължаване на срока:
До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“ | МРРБ (mrrb.bg)