> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕД №РД-0235 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ЗАПОВЕД №РД-0235 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

05.03.2024

ЗАПОВЕД №РД-0235 от 27.02.2024 г. на Кмета на община Смолян на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.125, ал.1 и ал.2, т.1 от Закона за горите и във връзка с постъпили писмени предложения от Директора на ТП – ДГС „Смолян”, Директора на ТП – ДГС „Смилян”, Директора на ТП – ДГС „Широка лъка”, Директора на ТП – ДГС „Славейно”.