> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

29.02.2024

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на

обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ

 

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за “Промяна на предзнадачението на УПИ VII-810, част от УПИ VIII-810,811, част от УПИ VI-Озеленяване ( в рамките на ПИ 67653.912.179) и частична промяна на уличната регулация от о.т. 146 до о.т. 147 и от о.т. 129,през о.т. 130 до о.т .131,кв.14 по плана на гр.Смолян , кв.Горно Смолян , община Смолян “.

Обществено обсъждане ще се проведе от 10:00 часа на 07.03.2024 год. в кафе „МОКА“ с адрес бул. „България“ №86 гр. Смолян.