> Начало > Обяви и съобщения > ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

02.02.2024

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

От м. март 2023 г. в Община Смолян функционира специализиран фронт офис, в който гражданите получават информация и безплатни консултации за съществуващите социални услуги в общината. Към момента са консултирани и информирани над 200 лица.

 

Фронт - офисът се намира на третия етаж, офис 343 в общинската администрация на бул. България №12.

 

Екип от трима експерти информира интересуващите се относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условия и срокове за тяхното ползване и заплащане; съдейства и консултира за избор на подходящи за лицата социални услуги; насочва за ползване на социални услуги и информира за достъпа до услуги.
Служителите подпомагат гражданите при попълване и подаване на документи, правят предварителна оценка на потребностите от социални услуги, анализират и обобщават информацията. Те са връзка между ползвателя, избрания асистент и доставчика на лична помощ.
Разкриването на фронт - офиса е част от дейностите по проект „Укрепване капацитета на Община Смолян“, финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. Целта е да се обезпечат правомощията на местно ниво за прилагане на Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ.
За удобство на гражданите офисът ще работи всеки делничен ден от 08:30 до 12:00 ч. и от 12:30 до 17:00 часа. За контакти: 0879903540, 0879903579