> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕД №РД-0018 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ЗАПОВЕД №РД-0018 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.02.2024

Заповед №РД-0018 от 04.01.2024 г., на Кмета на община Смолян за изпълняване на принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС).