> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

25.01.2024

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ V-за озеленяване, кв.64 /за ПИ с идентификатор 67653.914.566/ с присъединяване към УПИ VIII-541,546- за сгради за инфраструктурно обслужване и складова дейност кв.64, гр. Смолян, Община Смолян.

Обществено обсъждане ще се проведе от 09:00 часа на 25.01.2024 год. на ул. „ Невястата“- кв. Каптажа, гр. Смолян.