> Начало > Обяви и съобщения > ОБЩИНА СМОЛЯН КАНИ ГРАЖДАНИТЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИТЕ И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ОБЩИНА СМОЛЯН КАНИ ГРАЖДАНИТЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИТЕ И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

25.05.2013

 

ПОКАНА


На 27.05.2013 г. от 17.00 часа в кв. Устово, ж.к. Прогреси 1, 2 и 3, ще се проведе Откриване на завършения обект в рамките на проект „Защита на населението и предотвратяване на риск от наводнения на кв. Устово, ж.к. Прогреси 1, 2 и 3, гр. Смолян”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”, по Договор № BG161PO001/1.4-06/2010/011, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”.
Община Смолян кани гражданите, представители на медиите и всички заинтересовани страни да присъстват на събитието.
 

ПОКАНА