СЪОБЩЕНИЕ

24.01.2024


СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че от 25.01.2024г. може да заплатите данък превозни средства данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2024г. в касите на „Местни данъци и такси“ в Център за информация и услуги за гражданите в Община Смолян, по банков път, чрез виртуален постерминал през сайта на община Смолян или чрез финансови посредници /EasyPay, FastPay ePay/


Проверка за дължимите местни данъци и такси може да направите през сайта на община Смолян с вх.№ на заведен документ и ЕГН/ЕИК.
Срокове за плащане:
С 5% отстъпка до 30.04.2024г.- при платен годишен размер.
Първа вноска до 30.06.2024г.
Втора вноска до 31.10.2024г.

 


Сметка за превод на местни данъци и такси:

Юробанк България АД - клон Смолян

IBAN: BG66BPBI79278442880700

BIC: BPBIBGSF

e-mail : mdt@smolyan.bg

тел.за справка : 0301/67-603 , 6-23-66, 6-25-66

код

вид плащане

44-14-00

патентен данък

44-21-00

данък недвижим имот

44-23-00

данък превозни средства

44-24-00

такса битови отпадъци

44-28-00

туристически данък

44-65-00

глоби сaнкции и неустойки

44-80-07

такса администр.услуги