> Начало > Обяви и съобщения > СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СТРО

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ЕКОЛОГИЯ” В ОБЩИНА СМОЛЯН

21.05.2013

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати от конкурс за длъжността
Директор на дирекция „Строителна дейност и екология”
в Община Смолян

 

 

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:


а) Допуска до конкурс следния кандидат:


1. ВАСКА ГЕОРГИЕВА КАРАДЖОВА

 

 

Посоченият кандидат да се яви на тест на 29.05.2013г. от 15.00 часа в стая №343, етаж ІІІ в сградата на Община Смолян

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ