> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - СМОЛЯН

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - СМОЛЯН

16.01.2024

 

ГРАФИК
НА ПОРЕДНИ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ.37 Ж, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ / ЗСПЗЗ / ЗА ПРИЕМАНЕ НА СКЛЮЧЕНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.37 Ж, АЛ. 2 ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.37 Ж, АЛ.1 ОТ СЪЩИЯ ЗАКОН ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2023/2024 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

 

                

                  ДАТА

 

ЗЕМЛИЩЕ

 

 

НАЧАЛЕН ЧАС

  

 

             

19.01.2024 г.

1.

СМОЛЯН

9.00

 

2.

ГЕЛА

9.30

 

3.

ТУРЯН

10.00

 

4.

АРДА

10.30

 

5.

ПОЛК. СЕРАФИМОВО

11.00

 

6.

КРЕМЕНЕ

11.30

 

7.

МОГИЛИЦА

13.00

 

8.

СОЛИЩА

13.30

 

 

 

Заседанията на комисиите ще се провеждат в офиса на ОСЗ – Смолян. Присъствието на членовете на комисиите и участниците в процедурата е задължително. 

БОРЯНА ЦОЧЕВА
Началник на ОСЗ-Смолян