> Начало > Конкурси и обяви за работа > СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ

22.12.2023

С П И С Ъ К

НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ ПО ОБЯВЕНИЯ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
СЪТРУДНИК „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“


След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения прием на документи за заемане на длъжността Сътрудник „Социални дейности“ – 1 щ. бр.

Допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

1. Нина Евгениева Георгиева
2. Сага Павлова Киндова
3. Саниха Фехмиева Сиракова
4. Красимира Рафаилова Ангелова
5. Боряна Миткова Младенова

Недопуснати до явяване на интервю няма.

Допуснатите кандидати следва да се явят на интервю на 28.12.2023 г. от 14.00 часа в зала 247, ет.2 в сградата на Община Смолян.


МОМЧИЛ НИКОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ