> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - СМОЛЯН

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - СМОЛЯН

20.12.2023

 

ГРАФИК
НА ПОРЕДНИ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ.37 Ж, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ / ЗСПЗЗ / ЗА ПРИЕМАНЕ НА СКЛЮЧЕНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.37 Ж, АЛ. 2 ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.37 Ж, АЛ.1 ОТ СЪЩИЯ ЗАКОН ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2023/2024 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН
 

ДАТА

ЗЕМЛИЩЕ

НАЧАЛЕН
ЧАС

 

 

 

 

 

 

 

05.01.2024 г.

1.

СМОЛЯН

9.00

2.

ГЕЛА

9.30

3.

СОКОЛОВЦИ

9.45

4.

ТУРЯН

10.00

5.

МУГЛА

10.15

6.

АРДА

10.30

7.

ШИРОКА ЛЪКА

10.45

8.

ПОЛК. СЕРАФИМОВО

11.00

9.

КРЕМЕНЕ

11.30

10.

СТОЙКИТЕ

11.45

11.

МОМЧИЛОВЦИ

13.00

12.

СМИЛЯН

13.15

13.

ТЪРЪН

13.30

14.

МОГИЛИЦА

13.45

15.

КУТЕЛА

14.00

16.

СОЛИЩА

14.15

17.

СИВИНО

14.30

18.

КОШНИЦА

14.45

19.

ГОРОВО

15.00

20.

ОРЕШЕЦ

15.15

Заседанията на комисиите ще се провеждат в офиса на ОСЗ – Смолян. Присъствието на членовете на комисиите и участниците в процедурата е задължително. 

БОРЯНА ЦОЧЕВА
Началник на ОСЗ-Смолян