> Начало > Конкурси и обяви за работа > СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ

08.12.2023

СПИСЪК
НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ ПО ОБЯВЕНИЯ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
СЪТРУДНИК „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения прием на документи за заемане на длъжността Сътрудник „Социални дейности“ – 1 щ. бр.

Няма допуснати кандидати до интервю.

 

МОМЧИЛ НИКОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ