> Начало > Обяви и съобщения > ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.05.2013

На основание чл. 14 ал.1 и ал.(7) от Закона за общинската собственост, чл. 21 ал.(1) и ал.(2), чл. 26 ал. 1, чл. 69 ал.(1) т.1 и ал.(З) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения № 318/15.03.2013 год., 218/12.10.2012 г. № 241/23.11.2012 г., Решение № 167/19.07.2012 г., № 350/19.04.2013 г.на Общински съвет - Смолян,


ОБЯВЯВА


Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения общинска собственост, находящи се на територията на община Смолян.

 

 

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ