> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДИСКУСИИ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДИСКУСИИ

30.10.2023

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

На основание чл. 48, ал.1, ал. 2, чл. 49, ал. 2 от Наредба за планирането на социалните услуги и във връзка с публикуваните на 12.10.2023 на сайта на Община Смолян - Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за национална карта на социалните услуги.

Каним всички заинтересовани лица на 08.11.2023 г. от 17:00 в зала 247 в сградата на общинска администрация Смолян, да вземат участие в публичната дискусия, относно планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

 

ИНЖ. МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА
ВР.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

избрана с Решение №1366/18.09.2023г.
на Общински съвет - Смолян