> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

13.10.2023

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на

обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ


На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ -озеленяване в кв.16, по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

Обществено обсъждане ще се проведе от 18: часа на 12.10.2023 год. на адрес бул. „ България“ №60А, гр.Смолян.