> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

06.10.2023

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на
обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ


На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ-II –Озеленяванe с присъединяване към УПИ-I-1121 в кв.13 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

Обществено обсъждане ще се проведе от 18:00 часа на 20.10.2023 год. на ул. „Маестро Атанасов“ №26, гр. Смолян.