> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

06.10.2023

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на
обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ


На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ-II-озеленяване с присъединяване към УПИ-IV-313 за автосервиз в кв.207 по плана на гр. Смолян.

Обществено обсъждане ще се проведе от 17:00 часа на 20.10.2023 на ул. “Петър Берон“ №32, сервиз „Дельо“ ЕОД.