> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

05.10.2023

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на
обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ

 

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ I-97-Озеленяване, УПИ-II-97-Озеленяване и УПИ III-97-Озеленяване с образуване на нов УПИ- за жилищни нужди и обществено обслужване в кв.179, гр.Смолян, кв. Смолян.

Обществено обсъждане ще се проведе от 17 часа на 25.10.2023 год. в Ресторант „Клуб на дейците на културата“ на адрес бул. „България“ №43.