> Начало > Финанси, счетоводна дейност и бюджет > МОНЕТЕН ДВОР НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

МОНЕТЕН ДВОР НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

 

„Монетен двор“ ЕАД е търговско дружество с предмет на дейност производство на всички разменни и възпоменателни монети, използвани като законно платежно средство на територията на Република България. Дружеството е и единствен производител на ордените, медалите и останалите официални държавни отличия. Едноличен собственик на „Монетен двор“ е Българската народна банка.

 

„Монетен двор“ функционира от 1952 г. През същата година в страната са отсечени и първите разменни монети – бронзовите с номинал от 1 ст., 3 ст. и 5 ст. и медно-никеловите от 10 ст. и 20 ст.

През 1962 г. в „Монетен двор“ е усвоена технология за производство на ордени и медали. Оттогава до днес дружеството произвежда всички отличия за Народното събрание, Президентството и министерства съгласно изискванията на орденската и наградна система на Република България.

Първите юбилейни монети от златна и сребърна сплав с образите на Георги Димитров и Св. Св. Кирил и Методий дружеството отсича през 1965г.

През 1993 г дружеството пуска в редовно производство първата българска платинена възпоменателна монета с образа на Десислава от Боянската църква.

През 2010 г „Монетен двор“ ЕООД се преобразува, чрез промяна на правната си форма в еднолично акционерно дружество, което става негов универсален правоприемник.

В дейността си екипът на Монетен двор се ръководи от следните принципи:

  • Професионализъм и отговорност в обслужването на всеки клиент;
  • Високо качество на предлаганите продукти и услуги;
  • Коректно прилагане на утвърдените европейски стандарти и производствени технологии.

За повече информация, посетете интернет страницата: Начало - Монетен двор (mint.bg)