> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.62А, АЛ.3 И ЧЛ.127 ,АЛ.1 ОТ ЗУТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.62А, АЛ.3 И ЧЛ.127 ,АЛ.1 ОТ ЗУТ

25.08.2023

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на

обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127 ,ал.1 от ЗУТ

 

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна предназначението на част от УПИ – XIII озеленяване / за ПИ с идентификатор 67653.920.210/ с присъединяване към УПИ IX в кв. 39 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.

Общественото обсъждане ще се проведе от 10:30 часа на 31.08.2023 год. на ул.“Трети март“ №10, гр. Смолян.