> Начало > Обществени обсъждания > Обществено обсъждане на „Програма за опазване на околната среда на община Смолян 2022 – 2028 г.“.

Обществено обсъждане на „Програма за опазване на околната среда на община Смолян 2022 – 2028 г.“.

01.08.2023

Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда , на заинтересованите лица се предоставя в едномесечен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, възможност за отправяне на предложения и становища по проект на „Програма за опазване на околната среда на община Смолян 2022 – 2028 г.“.


Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат подавани в деловодството на Община Смолян, бул. "България" № 12 или на следния e-mail адрес: [email protected] .

 

ПРИЛОЖЕНИЕ - ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2028 г.

 

С уважение
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
КМЕТ В ОБЩИНА СМОЛЯН