> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ И ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ(ПУГМ) НА ГРАД СМО

ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ И ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ(ПУГМ) НА ГРАД СМОЛЯН ЗА ПЕРИОДА 2023-2040 Г.

21.07.2023

Община Смолян организира обществено представяне
и публично обсъждане на план за устойчива градска мобилност(пумг) на град смолян
за периода 2023-2040 г.

 

Община Смолян организира обществено представяне и обсъждане на План за устойчива градска мобилност (ПУМГ) за периода 2023-2040г., което ще се състои на 10.08.2023 г. от 15.00 ч. в зала 247 в сградата на общинската администрация.

Планът за устойчива градска мобилност (ПУГМ) е стратегически документ, който трябва да отговори на нуждите от мобилност на хората и бизнеса в градовете и околностите им, за да се постигне по-добро качество на живот. Базира се на съществуващи практики за планиране и принципи на интеграция, участие и оценка.

Планът за устойчива градска мобилност е нова форма на стратегическо транспортно планиране, предложена официално от Европейската комисия през 2009 г. За разлика от класическото транспортно планиране, ПУГМ се концентрира не върху организацията на движението и осигуряването на инфраструктура за определени видове транспорт, а върху планирането на движението на хората в града. Устойчива мобилност означава предоставяне на възможност за придвижване от точка А до точка Б в разумно време и на достъпна цена, като се използват най-ефективните и устойчиви форми на пътуване в името на осигуряването на обществения интерес. Това означава, че всеки човек, независимо от неговите физически или материални възможности, трябва да може да се движи удобно през града и следователно планирането трябва да отчита индивидуалните характеристики, както и общите нужди и интереси.

ПУГМ позволява разработването на дългосрочна стратегия за развитие на мобилността на града и обвързване на текущото състояние с дългосрочните цели на Смолян.

От днес 21 юли 2023 година, проектът на Плана за устойчива градска мобилност на Община Смолян и приложение 1 към него са достъпни на официалната интернет страница на община Смолян за публични консултации.

Със съдържанието на документа може да се запознаете в следните файлове:


PDF Файл - ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

PDF Файл - Приложение №1 - БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВ ПЛАН НА ПУГМ НА ГР. СМОЛЯН


Мнения, предложения, препоръки и коментари може да изпращате в срок до 21. 08.2023 година на следния електронен адрес: [email protected]

 


22.08.2023 г.

PDF Файл - Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации по проект на план за устойчива градска мобилност на град Смолян за периода 2023 - 2040 г.


 

Благодарим Ви за активността! Вашето мнение е важно за Смолян!