> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.62А, АЛ.3 И ЧЛ.127 ,АЛ.1 ОТ ЗУТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.62А, АЛ.3 И ЧЛ.127 ,АЛ.1 ОТ ЗУТ

06.06.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ – XIV озеленяване и гаражи / за ПИ с идентификатор 67653.934.135/ с присъединяване към УПИ XIV в кв. 169 по плана на гр.Смолян, кв.Смолян.

Общественото обсъждане ще се проведе от 17:00 часа на 12.06.2023 год. на ул.“Д-р Заменхоф“ №28, гр.Смолян.