> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕД №РД-0524 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ЗАПОВЕД №РД-0524 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

18.05.2023

Заповед №РД-0524 от 18.05.2023 г. на Кмета на община Смолян на основания чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 405а от Изборния кодекс (ИК), чл. 996, ал. 1, във връзка с чл. 92 и чл. 99а от Закона за гражданската регистрация (ЗГР).