> Начало > Саниране на жилищни сгради > Указания за специфични изисквания към облика на сградите, допринасящи за общия архитектурен облик на

Указания за специфични изисквания към облика на сградите, допринасящи за общия архитектурен облик на град Смолян и Община Смолян

10.05.2023

 

Община Смолян публикува Указания за специфични изисквания към облика на сградите, допринасящи за общия архитектурен облик на град Смолян и Община Смолян във връзка с изпълнение на Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

С указания за специфични изисквания към облика на сградите, допринасящи за общия архитектурен облик на град Смолян може да се запознаете от прикачения PDF файл.