> Начало > Анкети > ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

 

Проучване на интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта
 

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев.


 

С тази анкета Министерството на физическото възпитание и спорта ще събере информация с цел проучване интереса и отношението на българските граждани към физическото възпитание и спорта. Отговорите на въпросите ще бъдат обработени и анализирани, а на резултатите ще се осигури необходимата публичност.

Данните от анкетата ще бъдат използвани от Министерството на физическото възпитание и спорта за актуализиране на нормативната уредба при планиране на политиките и програмите на държавните и местни власти, и заинтересованите спортни организации.

Анкетата е анонимиа и съдържа 32 въпроса.

АНКЕТА