> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ

11.04.2023

 ОБЯВЛЕНИЕУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

В изпълнение на чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги и чл. 37, ал.1 от Наредба за планирането на социалните услуги са разработени от Община Смолян Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за планирането на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет чрез включването им в Националната карта на социалните услуги по чл. 34 от Закона за социалните услуги.

На 17.03.2023г. на сайта на Община Смолян е качен Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в община Смолян и Предложение за планиране на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво.

Общественото обсъждане за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет ще се проведе на 19.04.2023г. (сряда) в общинска администрация Смолян от 17:00 в зала 247, в изпълнение на чл. 42 от Наредбата за планирането на социалните услуги.

Каним всички заинтересовани лица да участват.