> Начало > Изборите за народни представители - 2 април 2023 г. > РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

24.03.2023

НА 01.04.2023 ГОДИНА
НАЧАЛЕН ЧАС: 11:30 ЧАСА

 

I-ва ГРУПА

 

Превозвач: „Пампорово бус“ ЕООД,
СМ 16-00 АХ, водач – Костадин Юруков

Секции:
– № 88 – с. Стойките – Кметството
– № 87 – с. Широка лъка – Читалище „Екзарх Стефан І – 1872”
– № 86 – с. Солища – Читалище „Наука”
– № 85 – с. Гела – Читалище „Съзнание – 1929”

IІ-ра ГРУПА

Превозвач: „Владимирови Боби бус“ ООД,
СМ 49-52 ВВ, водач – Борислав Владимиров

Секции:
– № 44 – с. Бостина – Библиотеката на читалище „Просвета – 1946”
– № 45 – с. Соколовци – Бившето училище
– № 49 – с. Виево – Читалище „Искра – 1957”
– № 50 – с. Славейно – Читалище „Съгласие – 1883”

III-та ГРУПА

Превозвач: „Пампорово бус“ ЕООД,
СМ 74-00 АХ, водач – Цвятко Дуржев

Секции:
– № 46 – с. Момчиловци – Читалище „Светлина – 1925”
– № 47 – с. Момчиловци – Кметството
– № 51 – с. Петково – Клуб на хора с увреждания
– № 52 – с. Белев дол – Читалище „Светлина – 1982”

IV-та ГРУПА

Превозвач: „Владимирови Боби бус“ ООД,
СМ 46-90 АХ водач – Александър Митев

Секции:
– № 69 – с. Смилян – Читалище „Асен Златаров – 1927”
– № 70 – с. Смилян – Детска градина „Дъга” (бившата „Вела Пеева”)
– № 73 – с. Кошница – Читалище „Братан Шукеров – 1959”
– № 82 – с. Кремене – Хранителен магазин на РВК „Орфей” - Смолян

V-та ГРУПА

Превозвач: „Владимирови Боби бус“ ООД,
СМ 41-84 ВВ, водач – Венцислав Владимиров

Секции:
– № 62 – с. Лъка – Кметството
– № 61 – с. Подвис – Читалище „Момчил юнак – 1997”– клуб
– № 65 – с. Подвис – Читалище „Момчил юнак – 1997”– ритуална зала (за с. Ровина)
– № 60 – с. Еленска – Клуб
– № 57 – с. Селище – Общинска административна сграда
– № 59 – с. Търън – Кметството
– № 58 – с. Требище – Кметството

VІ-та ГРУПА

Превозвач: „Пампорово бус“ ЕООД,
СМ 35-00 АХ, водач – Минчо Тикалчев

Секции:
– № 35 – кв. Горно Влахово – Заведение, ул. „Цар Симеон” № 35
– № 41 – с. Влахово – Клуб
– № 64 – с. Орешец – Читалище „Светлина”

VII-ма ГРУПА

Превозвач: „Владимирови Боби бус“ ООД,
СМ 39-37 ВВ, водач – Станко Владимиров

Секции:
– № 29 – Читалище „Кирил Маджаров – 1866”, ул. „Медникарска” № 1
– № 30 – ОУ „Стою Шишков”, ресурсен кабинет № 1, ул. „Кирил Маджаров” № 7
– № 31 – ОУ „Стою Шишков”, ресурсен кабинет № 3, ул. „Кирил Маджаров” № 7
– № 32 – Стол на СПГТС „Никола Й. Вапцаров” (бивш военен клуб), ул. „Братан Шукеров” № 5
– № 33 – СПГТС „Никола Й. Вапцаров”, Ресурсен център, ул. „Братан Шукеров” № 19
– № 34 – Ученическо общежитие, ж. к. „Петровица”, ул. „Братан Шукеров” № 25
– № 38 – Ученическо общежитие, ж. к. „Петровица”, ул. „Братан Шукеров” № 25

VIII-ма ГРУПА

Превозвач: „Пампорово бус“ ЕООД,
СМ 84-00 АТ, водач – Албен Катров

Секции:
– № 25 – Снек-бар „Роби“, ул. „Изворна” № 13
– № 26 – Бивш ресторант в хотел „Крис” – І –ви етаж, ул. „Родопи“ № 102
– № 27 – Читалище „Орфееви гори – 1870”, ул. „Гимназиална” № 1
– № 28 – Българо-Германски център за професионално обучение, ул. „Коста Аврамиков” № 31

IХ-та ГРУПА

Превозвач: „Пампорово бус“ ЕООД,
СМ 54-00 ВВ, водач – Карамфил Калемджиев

Секции:
– № 1 – Общежитие, ул. „Възход” № 7
– № 2 – Офис на ЗЕА – ПРИНТ ООД, ІІ-ри етаж, ул. „Величко Профиров“ № 2
– № 5 – ОУ „Юрий Гагарин“, ул. „Георги Кирков” № 10
– № 3 – Общностен център в двора на филиал „Снежанка” към Детска градина „Зорница”, ул. „Христо Христов” № 31
– № 4 – Клуб в кв. Езерово, ул. „Пол Люкас” № 2

Х-та ГРУПА

Превозвач: КСУДМПЛ,
СМ 16-51 АН, водач – Румен Инджов

Секции:
– № 18 – СУ „Отец Паисий”, ул. „Полк. Дичо Петров” № 1
– № 20 – ВСУ „Черноризец Храбър”, зала № 13, ул. „Перелик” № 2
– № 89 – МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД
– № 16 – Общински информационен център (Младежки дом), бул. „България” № 5

ХІ-та ГРУПА

Превозвач: Община Смолян,
СМ 59-13 АН, водач – Севдалин Раков

Секции:
– № 13 – Филиал към Детска градина „Буратино“ (яслена група), ул. „Спартак” № 9
– № 40 – Клуб на пенсионера, бул. „България” № 37
– № 12 – Изложбена зала „Петър Стайков“, бул. „България” № 43
– № 10 – Спортна зала – І-ви етаж (малък салон), ул. „Д. Благоев” № 22
– № 11 – Спортна зала – І-ви етаж, ул. „Д. Благоев” № 22
– № 36 – Детска градина „Веселушко“ (ІІ-ра група), ул. „Д-р Петър Берон“ № 8

ХІI-та ГРУПА

Превозвач: „Пампорово бус“ ЕООД,
СМ 63-00 АХ, водач - Васил Коджаколев

Секции:
– № 6 – Областно пътно управление – Смолян, І-ви етаж, стая № 104, бул. „България” № 79
– № 7 – Стол в ТПК „Първи май“, бул. „България” № 75
– № 8 – Читалище „Христо Ботев – 1871“, бул. „България” № 80
– № 9 – СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, бул. „България” № 59

ХІII-та ГРУПА

Превозвач: „Пампорово бус“ ЕООД,
СМ 87-00 АХ, водач – Атастас Бадев

Секции:
– № 14 – Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“ - Пловдив, І-ви етаж, стая № 105, ул. „Полк. Дичо Петров” № 28
– № 37 – ЦПЛР – Ученическо общежитие „Васил Димитров” – бивш стол, ул. „Полк. Дичо Петров” № 30
– № 15 – ПГИ „Карл Маркс” – главен вход вдясно, ул. „Елица” № 1
– № 39 – ПГИ „Карл Маркс” – главен вход вляво, ул. „Елица” № 1

ХIV-та ГРУПА

Превозвач: „Пампорово бус“ ЕООД,
СМ 51-00 ВА, водач – Васил Георгиев

Секции:
– № 21 – „Център за обучение, подкрепа на предприемачеството и трансгранични инициативи“ - (Алибеев конак), ул. „Шипка” № 7
– № 22 – Детска градина „Родопчанче”, ул. „Митко Палаузов” № 1
– № 23 – Клуб „Кетевска махала”, ул. „Шипка” № 22
– № 24 – ОУ „Асен Златаров”, ул. „Тунджа” № 18
– № 42 – с. Дунево – Кметство (сградата на ГД ПБЗН – МВР София)

ХV-та ГРУПА

Превозвач: „Владимирови Боби бус“ ООД,
СМ 84-75 АХ, водач – Симо Паров

Секция:
– № 84 – с. Мугла – Кметството

  

ХVІ-та ГРУПА

Превозвач: Община Смолян,
СМ 62-59 АМ, водач – Анастас Камишев

Секция:
– № 71 – с. Вълчан – Общинска административна сграда

ХVІІ-та ГРУПА

Превозвач: „Владимирови Боби бус“ ООД,
СМ 03-04 АТ, водач – Калин Киндов

Секция:
– № 48 – с. Кутела – Читалище „Зора – 1956”

ХVІІI-та ГРУПА

Превозвач: „Владимирови Боби бус“ ООД,
СМ 38-11 ВВ, водач – Здравко Величков

Секции:
– № 54 – с. Тикале – Читалище „Светлина – 1958” – клуб
– № 55 – с. Градът – Кметството
– № 56 – с. Река – Кметството
– № 53 – с. Катраница – Бившето училището

ХIХ-та ГРУПА

Превозвач: „СЕВИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД,
СМ 56-11 ВВ, водач - Бисер Мустанов

Секции:
– № 68 – с. Чокманово – Читалище „Христо Ботев – 1892“
– № 75 – с. Букаците – Общинска административна сграда
– № 72 – с. Чеплетен – Читалище „Устрем“
– № 74 – с. Горово – Бивша общинска административна сграда, собственост
на Бистра Асенова
– № 76 – с. Сивино – Читалище „Иван Вазов – 1948”

ХХ-та ГРУПА

Превозвач: „Пампорово бус“ ЕООД,
СМ 17-00 АХ, водач – Динко Куджов

Секции:
– № 80 – с. Могилица – Читалище „България – 1937”
– № 81 – с. Буката – Читалище „Н. Й. Вапцаров”
– № 79 – с. Бориково – Общинска административна сграда
– № 78 – с. Арда – Читалище „Извор – 1920”
– № 77 – с. Горна Арда – Читалище "Бащино огнище"

ХХІ-ва ГРУПА

Превозвач: „СЕВИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД,
СМ 51-07 ВА, водач - Борислав Червенков

Секции:
– № 67 – с. Фатово – Дом за стари хора
– № 66 – с. Полковник Серафимово – Клуб на РВК „Орфей” - Смолян

ХХІІ-ра ГРУПА

Превозвач: Община Смолян,
СМ 01-68 ВА, водач – Емил Чилингиров

Секция:
– № 63 – с. Стража – Кметството

ХХІII-та ГРУПА


Превозвач: Община Смолян,
СМ 65-26 ВА, водач – Андрей Буков

Секция:
- № 83 – с. Турян – Общинска административна сграда

ХХІV-та ГРУПА


Превозвач: „Владимирови Боби бус“ ООД,
СМ 71-71 АХ, водач – Фидан Фурлански

Секция:
– № 43 – с. Левочево – Бившето училище, столовата І-ви етаж

 

Секции № 17 и № 19 – се намират в сградата на Общинска администрация – Смолян