> Начало > Устройство на територията > РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПО ЧЛ.147А ОТ ЗУТ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПО ЧЛ.147А ОТ ЗУТ

PDF Файл - Регистър на издадените Разрешения за промяна предназначението по чл. 147a от ЗУТ от 07.06.2023 г. до 31.12.2023 г.

PDF Файл - Регистър на издадените Разрешения за промяна предназначението по чл. 147a от ЗУТ от 22.03.2023 г. до 01.06.2023 г.

PDF Файл - Регистър на издадените разрешения за промяна предназначение по чл.147а от ЗУТ на главен архитект на община Смолян от 01.01.2023 г. до 14.03.2023 г.

PDF Файл - Регистър на издадените разрешения за промяна предназначение по чл.147а от ЗУТ на главен архитект на община Смолян за 2022 г.