> Начало > Устройство на територията > РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ ПО ЧЛ.56 ОТ ЗУТ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ ПО ЧЛ.56 ОТ ЗУТ

PDF Файл - Регистър на издадените Разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ от 22.06.2023 г. до 31.12.2023 г.

PDF Файл - Регистър на издадените Разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ от 22.03.2023 г. до 16.06.2023 г.

PDF Файл - Регистър на издадените разрешения за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ на главен архитект на община Смолян от 01.01.2023 г. до 16.03.2023 г.

PDF Файл - Регистър на издадените разрешения за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ на главен архитект на община Смолян за 2022 г.

PDF Файл - Регистър на издадените разрешения за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ на главен архитект на община Смолян за 2021 г.

PDF Файл - Регистър на издадените разрешения за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ на главен архитект на община Смолян за 2020 г.