> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

17.03.2023

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в община Смолян и Предложение за планиране на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво за обществено обсъждане – 2023 година

На основание чл. 37, ал.1 от Наредба за планирането на социалните услуги Община Смолян е разработила Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за планирането на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет чрез включването им в Националната карта на социалните услуги по чл. 34 от Закона за социалните услуги, както и редът за нейното разработване и актуализиране, във връзка с чл.42, ал.2 от Наредбата на планиране на социалните услуги, Ви предоставяме в срок от 30 дни за изразяване на мнения, становища и предложения:

  • Проект на Анализ на потребностите от социални услуги с приложения.
  • Предложение за планирането на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и на максималния брой потребители на тези услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет в община Смолян.

Мнения, становища и предложения могат да бъдат направени на:

  • e-mail: [email protected]
  • в писмен вид в Общинска администрация Смолян до 17.04.2023 г.

Публична дискусия ще бъде организирана на 19.04.2023 г. в общинска администрация Смолян, зала 247.
Каним всички заинтересовани лица да участват.

PDF Файл - Проект Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво

ZIP Архив - Приложения